Autumn Tour 2022Autumn Tour 2022

CSI 2* – CSI 1* – YH*

  • Week1: 10th – 13th November (CSI2*, CSI1*, CSIYH*)*
  • Week 2: 17th – 20th November (CSI2*, CSI1*, CSIYH*)
  • Week 3: 24th – 27th November (CSI2*, CSI1*, CSIYH*)

FUTURE STARS TROPHY I